LEZING 2012
PSYCHOMETRIE AVOND- BLOEMENSEANCE

2012, wat betekent dit nou voor ons als mens?
Wat doet het met ons?
Wat merken we daarvan?

Wij als mens bestaan uit energie. De kosmos, het universum is energie, alleen de energie verschilt van trilling. Een vaste vorm heeft een lage , langzame trilling, en alles wat ijler is heeft een veel hogere trilling.

Op het moment dat je als ziel, geboren word. Je hebt meerdere levens gehad en elke keer dat je weer word geboren, en elke keer als we overgaan (overlijden) gaan we over naar een andere energie trilling, en komen we een stapje verder, tenmiste, als je je best doet, hier op aarde, om je lessen te leren, en elke keer dat je terug gaat, om je lessen te leren in een volgend leven, proberen we daarmee op en hoger level te komen. Zo gaan we naar een andere trilling. Dus als ziel gaan we op deze manier BEWUST worden. Iedere incarnatie, word je trilling hoger door je lessen die je aangepakt hebt.

‘Boven’ zijn een aantal levels, hoe verder je komt qua bewustwording, hoe hoger je level als je daar naartoe gaat. De kosmos, universum kent ook levels = dat noemen ze dimensies. Wij leven nu in de 3e dimensie = niet allemaal, een groot gedeelte van de mensheid. Wat heel belangrijk is in 3e dimensie, is materie, geld, macht, ratio, groot verschil in goed/kwaad, groot verschil in mannelijk/vrouwelijk.

Wat is nou de bedoeling als we bij 2012 komen? Dat de mens naar de 5e dimensie gaat. De Maya’s zeggen dat na 26.000 jaar de telling stopt, dan gaan we een nieuw tijdperk in. In 2004 begon het, toen Venus voor de zon ging. Vanaf toen zijn de nieuwe energieën ‘naar beneden gekomen’ dat noemen ze poorten, dat zijn een soort gaten, en daar komt een gigantische beam doorheen. Met hogere energieën. En iedereeen krijgt daarmee te maken. Er is een verschil of je er iets mee doet! Of je nou bewust bent of niet, de trilling gaat automatisch omhoog/ word sneller/ijler.

Iedereen heeft een bepaalde trilling. Wat gebeurt er dan met je? Cellen resetten/ activeren van het DNA = je gaat bewuster worden. Fijngevoeliger/ meer interesse in spiritualiteit, je moet er wel zelf mee aan de slag – oude stukken worden omhoog gehaald. Dat is nodig om van 2004 – 2012 van de 3e dimensie naar de 5e dimensie te gaan. Nu tot aan 2012 gaan de meesten van de de 4e naar de 5e dimensie - ratio , haat en nijd of afgunst, materie, geld , status word allemaal milder, het word veel minder belangrijk, luister naar je hart in plaats van je ratio. Sommigen gaan gelijk van de 3e naar de 5e dimensie , waar men normaal gesproken 30 levens over zou doen, doen we nu in 3 maanden. Het kan allemaal heel snel gaan. Omdat de nieuwe energieën zo krachtig zijn. Dat kun je merken in je leven, dat alles op je af komt, in chaos, dat je denkt wat komt er allemaal op me af. Het feit blijft dat we mens zijn met een eigen vrije wil en keuzes. Niet iedereen zal in 2012 overgaan naar de 5e dimensie.

2012

Elke ziel kiest een bepaald pad, voordat je incarneert, kies je een pad, een leven waarin je de meeste lessen kunt leren die je nodig hebt. Daar ben je je dit leven niet bewust van, en dan kun je vanuit angst een ander pad kiezen, dan stap je over bepaalde lessen heen. Dat betekent dat je t in een volgend leven weer moet doen, misschien op een hele andere plek. Om het toch te leren.
Ieder mens kiest een leven met bepaalde lessen. Je kunt altijd een zijpad nemen, opnieuw leren in al je levens, lessen laten liggen wordt nu een probleem om over te gaan naar de andere dimensie je blijft dan hangen in de 3e dimensie.

Dus als je niet aan de slag gaat en je lessen laat liggen ga je niet mee naar de 5e dimensie – in 2012 - omdat je jezelf niet genoeg hebt ontwikkeld. Nou zijn er allemaal hele bizarre verhalen, dat je verdoemd bent, dat is niet zo, je blijft alleen hangen in de 3e dimensie.

Iedereen die bezig is met voelen, en leven vanuit het hart, kan overstappen naar de 5e dimensie.
2012 is niet een jáár, het is 21-12-2012. Hoe is deze datum bepaald?
Omdat dan de zon en de aarde- op één rechte lijn staan– in het zonnestelsel. Dat geeft bepaalde energieën. Catastrofes? – geen paniek – er kan wel hoop gebeuren – gevecht van water / aarde – zorgt voor overstromingen = strijd. Als mens kunnen wij dat tegengaan de komende 4 jaar met onze gedachtekracht.

Wie ben ik nou omdat te bepalen? Het gaat niet om jou alleen, als individu, maar samen. Jawel, hoe meer wij via gedachtekrachten positieve gedachten neerzetten op aarde, hoe minder catastrofes er zullen gebeuren. Nieuwe energie integreren, dan kun je steeds beter invoelen, en dan worden je gedachten steeds zuiverder.

Belangrijkste – het feit dat wij horen / lezen over 2012 = dat is de test voor de mensheid= om vanuit dat weten als mens zonder angst, en zonder in onze ratio te gaan, over dat de aarde vergaat etc. Dit is een test, kunnen we ondanks alle verhalen positief blijven en in onze kracht gaan staan en blijven invoelen.

2012

Als je met een ander persoon te maken krijgt die niet positief is, hoe kun je dan de ander zich positiever ‘laten voelen, of uitstralen’? Je kunt de mensen om je heen alleen iets aanreiken, niet met de wil om de ander te veranderen, jouw visie vertellen = aanreiken. Jouw test is dan, blijf ik positief met de ander zijn negativiteit. Uitstralen, hoe positiever, hoe meer vertrouwen, hoe meer je uitstraalt.

In positieve gedachte blijven. Wij krijgen allen testen – heftig – daar kun je ‘lijp’ van worden, het een is nog niet afgerond of de volgende staat al om de hoek. En dat is nodig. We zullen met z’n allen een ommekeer maken naar de 5e dimensie.

Het grootste gedeelte van het machtsgevoel, van materie, status, verschil tussen mannelijk en vrouwelijk, ratio, enz, dat is allemaal weg. De 5e dimensie bestaat uit puur invoelen, voelen, mannelijk en vrouwelijk is verenigd, de ying en de yang, de mensen zijn menslievend, mensen leven dan niet meer via de ratio, maar goed invoelen, we hebben ninder woorden nodig, minder strijd en daardoor geen oorlog.

Het zal niet direct van het een op het andere moment, op 21-12-2012 zo zijn, we kunnen nu al beginnen met zoveel mogelijk mensen iets aan te reiken vanuit positiviteit. 5e dimensie is ook heel erg telepatisch, we hebben geen woorden meer nodig. Dat zal dus niet op die dag gebeuren. We hebben zeker tot 2030/2050 nodig om dat helemaal te laten groeien, zoals het daadwerkelijk moet worden. Periode van 26000 jaar, dan begint er een nieuwe fase.

Ook de aarde heeft dit nodig, om al die energieën te laten integreren. Alles wat we voelen denken, handelen, heeft a la minuut effect op de aarde. De aarde is een levende ziel! Wij op aarde helpen door al onze handelingen, dit heeft effect op de aarde. Hier een gimlach, kan effect hebben op het hele universum.

2012

We zien het alleen niet bevestigd worden, als je hier een glimlach geeft aan een ander, heeft dat effect in Australië. Bijvoorbeeld, als je een mooie lucht ziet en je voelt je blij in je hart, dat heeft een gigantisch effect op de hele kosmos. Als zoveel mogelijk mensen daarvan overtuigd raken,dat is het effect van waar we naar toe moeten!!

Waarom worden wij al jaren voorbereid op 2012 = megatest. Er zijn al eerder jaartallen geweest waarop iets bijzonders zou gebeuren, maar dan was er niet zoveel bijzonders gebeurd, maar 2012 is anders. Vanuit de energie word er een gigantisch spektakel van gemaakt, vanuit boven wordt dit ‘gepromoot’.

Juist omdat we er zoveel over horen gaan we ermee aan de slag. Gaan we negatief denken, dat de wereld vergaat of gaan we iedere negatieve gedachte omzetten tot iets positiefs. Het grote geheel moet gaan beseffen waar ‘t om gaat. Anders red je de trilling vd 5e dimensie niet. Als je puur vanuit je hart gaat leven, en vanuit je gevoel, dan moet je vertrouwen hebben, positiviteit, overgave. Je moet gaan beseffen waar je in leeft, en hoe je leeft, en als je trilling te laag is, ga je niet over naar de 5e. Als mensen in de 3e dimensie blijven hangen, zijn ze niet verdoemd, maar als ze incarneren, komen ze weer in de 3e. Dit houd in dat er twee werelden zijn, en dat heb je nu ook al. 90% van de mensen zal overgaan naar de 5e dimensie.

Vraag: als degene die incarneren, die zijn zo erg in de minderheid, dat ze kans hebben om wel in de 5e dimensie te gaan? Als je al zo lang in de 3e dimensie zit, dan heb je je eigen waarheid gecreëerd, dat zit zo vast, dan moet je wel van goeden huize komen wil je dan nog overgaan naar de 5e dimensie.

Iedereen krijgt nu de kans om de energie optimaal te benutten, al je kracht, je positiviteit, je kunt al je dingen loslaten, al je patronen wegwerken, je blokkades opheffen. Nu kan alles heel snel worden losgelaten vanuit verleden en uit vorige levens. En kunnen nu ook wonderen verrichten, als de energie optimaal gebruikt wordt. Ieder deel van de wereld krijgt zijn eigen testen met een eigen trilling. Bijvoorbeeld mensen die in de oorlog leven, zijn waarschijnlijk al veel verder zijn dan wij. De komende jaren zullen er een hoop zielen de aarde verlaten, die in de 3e dimensie leven, die worden teruggehaald. Er zullen grotere aantallen richting 2012 over gaan.

2012

Jullie hebben allemaal gidsen. Alle gidsen die nu naar de aarde komen, komen sowieso uit de 5e + 6e dimensie, omdat zij de kennis, trilling en wijsheid hebben om ons hier daarheen te helpen. Gids van de 3e dimensie helpt niet meer. Je moet geholpen, gepusht worden,want het zullen wel moeilijke tijden zijn.

Andere gebieden/grondstoffen/problemen, wij in het westen, wat je op tv ziet gebeuren, je kunt energie sturen, positiviteit, licht, het is belangrijk voor ons hoe wij omgaan met die beelden. Dat zijn triggers voor ons. Bestrijd negativiteit niet met negatieve gedachte.

Belangrijk om niet mee te gaan in de negativiteit van de 2012 verhalen. Van catastrofen, rampen en dat de mensheid vergaat. De mensheid vergaat niet , we gaan gewoon naar een andere dimensie.
Nu zitten we in en maatschappij met oordelen en veroordelen, mensen hoeven dat niet meer.
Vraag: Pijnappelklier? Alle cellen worden gereset. Mensen hebben een hoop fysieke klachten, moe, slapen. Dat hebben we natuurlijk altijd wel gehad, maar nu is het erger. Elk mens heeft cellen, daar zit info in opgeslagen uit al je levens. Wij noemen dat nu oude energie. De energie van 4 jaar geleden en daarvoor. De nieuwe energie gaat met de hogere trilling dan de trilling die in jouw cellen zit, want dat is de oude energie, dat is een lagere trilling, die gaat de cel naar binnen. Waar de oude energie nog in zit, die vind t heerlijk. De nieuwe energie gaat met de hogere trilling de oude eruit persen. Dat geeft een soort van conflict. De oude energie 500 levens wil niet weg, dat geeft fysieke en emotionele klachten. Want je lijf reageert, en emotioneel. Dat is dat gevecht. De nieuwe energie zal overwinnen, want die is krachtiger, daarom gaan mensen nu veel met klachten naar de dokter er is geen verklaring voor de klacht omdat het lichaam ageert, het is in strijd. Als de nieuwe energie het heeft overgenomen, en dat gaat echt gebeuren, dan komt de rust terug. Dan ben je weer meer in balans. Daarom hebben mensen onrust, gejaagdheid, en voelen zich ontevreden, terwijl je alles hebt. Je kunt je niet afsluiten voor de nieuwe energie. Wel voor mensen om je heen. En dat hoort bij je bewustwordingsproces.

Nieuwe tijdskinderen zitten in de 4e dimensie.

We zullen ook klachten hebben, je moet begrijpen dat dit emoties zijn, van het verleden is, wat er uit komt. Dat komt naar buiten door koorts, griep, verkouden, oude klachten komen terug, en in alle lagen pak je die. Ziele informatie zit opgeslagen in je cellen bijv. veel keelpijn, hoesten, blaffen naar de wereld.

Vraag: waarom zit het in je cellen? Dat is de ziele informatie. Vraag: dan zou je iedere keer als je geboren word dan heb je dezelfde klachten. Nee, want dat ligt eraan hoe je ermee omgaat. Als je niet kijkt naar de achterliggende emotie dan komt t telkens terug. Ook in een nieuw leven-lichaam. Nieuw leven bepaald gevoel. Hoe meer je t beseft hoe meer-beter je ermee om kunt gaan, strijd is dan strijden tegen je eigen ik! Taak van ons om de emotie op te zoeken die achter je klachten zitten, en daarmee aan de slag te gaan en het op te ruimen, te lozen. Hoe meer je beseft wat het doel ervan is, hoe meer rust, je kunt er gemakkelijker mee om gaan, en je beseft waar het goed voor is.

2012

Bijvoorbeeld: ontstoken tandvlees, staat voor een slappe houding, dan heb je iets besloten en dan kom je daarop terug, dan kun je last krijgen van je tandvlees. Als je angstig bent, dan zal het eerder op je longen slaan. Heb je moeite om te buigen, dan krijg je last van je knieën. Nieren staan voor verdriet, nierstenen= verhard verdriet. Galstenen= irritatie, dan kun je zeggen wie heeft er nou in z’n leven geen irritatie, maar het gaat erom hoe je ermee om gaat. Als je dat niet goed doet, dan krijg je galstenen, verharde irritatie. En op een gegeven moment halen ze je galstenen eruit, dan kun je denken, dan hoef ik daar niet meer op te letten. Maar als je dan nog niet goed omgaat met irritatie, dan kan het daarna op je lever slaan. Alles wat in je hoofd zit, dat heeft voornamelijk te maken met het reinigen en openmaken van je kruinchakra en je derde oog.

En bij heel veel mensen zit het op de keel. Omdat we gewend zijn, om onze mond te houden, omdat we angst hebben dat als we zeggen wat we voelen dat we angst hebben dat we niet aardig gevonden worden. Strijd krijgen, niet goed genoeg zijn. Communicatie komt vaak vanuit emotie, dat is niet zuiver, en komt voort vanuit een blokkade, en komt niet aan bij de ander. We zijn gewend om onderdrukt te worden, in onze uitingen. Nu hebben we veel mooie woorden, maar mensen begrijpen elkaar niet. Omdat het niet uit het hart komt. Vroeger hadden we alleen klank en nu woorden en onbegrip. Waar we naar toe gaan is dat we door onze uitstraling communiceren vanuit ons hart. Wij gaan terug naar het herinneren dat alles één is, en waar we oorspronkelijk vandaan komen. Alles is met elkaar verbonden. Ook met je vorige levens. Moeder aarde moet er ook klaar voor zijn om over te stappen naar de 5e dimensie, de aarde als ziel. Wij hebben als mens de taak om met onze positiviteit het naar de aarde sturen. Alles wat de aarde uitstraalt naar ons pakken wij op en stralen wij ook weer uit.

We zitten in de laatste 4 jaar naar 2012. 2008 was het jaar van uitzuivering geweest, een belangrijk jaar. Verkiezingen doen veel met mensen, kijken naar wat dat met de mens doet, aanslagen. Een donkere president? (Obama) Men zegt dat hij niet lang zal leven. Ook dat zijn triggers. Als je dat ziet op tv. Hoe ga je dan zitten kijken, je kunt mee gaan met de negativiteit. Dieper kijken naar de patronen van de dader, het is één, we moeten het grote geheel breder zien. Als je klaagt en praat over een ander dan ben je niet met jezelf bezig. In de 5e dimensie hebben we de spiegels niet meer nodig, tussen licht en donker, goed en kwaad, kwaad is goed, goed is goed, alles is goed. Als je altijd op de top van de berg zit, dan heb je geen euforie van het dal naar de top van de berg. In de 3e dimensie hadden we dat nog nodig, in de 5e is dat niet meer nodig.
Als je nu gebruik maakt van de nieuwe energie dan kun je alles. Dan ben je niet meer ontevreden als het ´goed´gaat want goed is alles, ook als je het in de derde dimensie als slecht ervaarde. Dan hoef je t vervelende niet meer als vervelend te ervaren. Als je gebruik maakt van de nieuwe energie kunnen we alles, je kunt heel goed bezig zijn met de overgang van 3e naar 4e en dat je alle laatjes opentrekt. Dan zul je dat ook bij anderen doen. De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen dit gaan verspreiden. Positiviteit, en het aanreiken. Je kunt iets groots neerzetten met kleine daden. Je krijgt honderden kansen om iets moois neer te zetten. Iets wat je normaal als negatief zou bekijken omzetten naar positief. Zoals wanneer het regent, als het niet zou regenen, dan zouden we in de Sahara leven en dood gaan van de droogte.

Wees niet zo bezig met je einddoel maar meer met de weg ernaar toe. Elk moment in het nu kun je beslissingen nemen in positiviteit. Met vallen en opstaan en je daar bewust van zijn van al je stapjes.

2012

Vraag: we kiezen om van iemand te houden.
Het grootste gedeelte van de tijd willen we van mensen houden (50%)
Antw. Eerst van jezelf houden, volledig 100% dat is het doel!
Verbinding maken met de ander, invoelen, wat voor gevoel je daar dan ook bij krijgt, je zal de ander niet veroordelen als je jezelf veroordeelt dan vind je je zelf niet goed genoeg. 1e stap, eerst zelf dan kun je net zoveel geven aan een ander als je wilt.

Vraag: gaan de 3e en 5e dimensie samen op aarde? Als mensen van Venus, hiernaartoe komen, kunnen ze dan nog terug- hebben zij dan ook alle gaven en krachten zoals …… en telekinese? Antwoord: nee, zoals op school ga je ook daarin groeien, je gaat niet gelijk in groep 8, levitatie doen (zweven). Alles blijft bestaan in de energie, je gaat op je eigen level in de energie beginnen, door je eigen processen heen, alle dimensies blijven bestaan in de energie.

Negatieve gedachten gaan maar door, daar zijn we ons niet voldoende bewust van en we hebben nog geen ideeën van de positieve. Bijvoorbeeld al over het weer.

Ons uiterlijk vertoon, is straks ook niet meer belangrijk. Je mag er wel leuk uit willen zien, maar straf jezelf niet af. Nu is dat voor mensen wel belangrijk. Besef je dat dat niet belangrijk is, rimpels, bijvoorbeeld als je 7 x per week. Niet dwangmatig en of fobisch.

Luister naar je lijf. Als je geen honger hebt, toch eten, om te aarden. Vertrouw op je lijf, als je lijf aangeeft zoet, eet dan zoet, en voor zout geld dat ook. Ga niet af op de vitamines, dwangbuis… Eet wat je voelt waar je behoefte aan hebt dat als je iets niets lust dan niet eten. Zoek iets anders, je lijf geeft aan wat je moet eten, niet denken, dat je afwisseling moet.
Achter ieder eten zit een emotie, vind je emoties vergeten. Je lijf heeft dat nodig. Wat je eigenlijk doet is de emotie verwerken met het eten wat je nodig hebt. Verhaal speculaas / faalangst weg gegeten. Angstig kind, heeft alleen maar zin in speculaas, en de omgeving vond dat niet goed. Maar dat kind heeft gewoon speculaas gegeten. Het helpt tegen faalangst, en hij heeft dat absoluut weg gegeten, ondanks de weerstand van de omgeving.

Iets wat niet goed voelt is eigenlijk heel positief omdat je daar veel van leert. Van het licht, erin wentelen voelt fijn, geen leermoment, zware emotie is leerproces goed invoelen of je iets voelt van een persoon of een ruimte.

Vraag: 5e dimensie is eigenlijk de nieuwe wereld? Gelezen over het verlies van macht.
Antwoord: De meerderheid gaat de energie trilling bepalen. Ze worden niet meer getriggerd. Status en rangen vallen weg. Wordt geen gehoor aan gegeven vanuit de 5e dimensie.

Vraag: waarom gaan meer zielen naar boven de ruimte in? Het grote geheel. Die zielen kiezen er zelf voor om te gaan. Om ruimte te maken, als ziel zijnde, ze houden tegen.